När svensken var fiende

NYHET!

Nordiska sjuårskriget 1563 – 1570 var oerhört blodigt och utkämpades till stora dela i Halland. Den svenske kungen Erik XIV var hänsynslös och förde sitt försvarskrig mot sin danske rival Fredrik 2 på Halländsk (d.v.s. dansk) jord. Halmstad attackerades i oktober 1563 av svenskarna men stadens invånare kämpade tappert och övergav aldrig sin medeltida borg. Varbergs fästning, däremot bytte sida två gånger under kriget, under ytterst blodiga omständigheter. Den ömsesidiga förödelsen grundlade det hat mellan svenskar och danskar som skulle komma att vara i över 250 år fram i tiden.

Ben berättar med inlevelse, i tidsenlig klädesdräkt, till sprakande bildspel och med avbrott för sång och musik varför kriget uppstod, hur det utvecklades och vad det ledde till. Spilldes allt blod och var allt lidande förgäves?

Svenska – engelska