Målande Toner

Ben och Dorrit besjunger Halland och dess människor genom ett musikaliskt framträdande till målande bildspel som bakgrund. De flesta av sångerna är skrivna av Ben. Flera av dem är hits från Svensktoppen och andra hitlistor under millenniumskiftet. Valet av inriktning på framförandet kan göras tillsammans med beställaren. Dorrits och Bens skattkista med sånger och berättelser är djup.

Lyssna på vår musik