Jag vägrade att lyda order

Efter Andra världskrigets slut försvarade sig många nazistiska bödlar med orden ”Jag lydde bara order”. Ledaren för Sveriges största krigsinsats under kriget, utanför Finland, hade kraft och mod att säga tvärt om. Detta efter att han räddat livet på 64 brittiska sjömän i ett av de mest omtalade sjöslagen under kriget. Ordern för kaptenerna som fraktade krigsförnödenheter mellan USA och England att vid en attack fly krigsskådeplatsen för att säkra fartygets last. Den svenske kaptenen i Broströmsrederiets tjänst gjorde tvärt om. Han riskerade sitt eget liv, lasten, fartyget och besättningen för att rädda andra. Den svenska besättningen var helt med på noterna och stödde sin kapten fullt ut. 

Hemma i Sverige ställdes kaptenen inför krigsrätt men undslapp med nöd och näppe straff och yrkesförbud. I England, USA och Kanada blev han omgående hjälteförklarad. Först 1953, efter att Englands drottning Elisabeth dekorerat honom, erhöll han utmärkelser från svenska staten för sitt mod och för sin hjälteinsats.

Föredraget är Bens hyllning till de drygt 2000 svenska sjömän som under Andra världskriget offrade sina liv för att hålla vårt land rullande.  

Svenska, engelska.