Hoppets ljusa strimma

Dorrit och Ben har ett djupt socialt engagemang. Bland annat drev de, i egen regi, under några år en mötesplats i Halmstad för utsatta människor i ”Fontänhusidéns” anda. 

I ett av sina engagemang samlar Ben in pengar till att finansiera ungdomars studieresor till Auschwitz. Detta med syftet att motverka främlingsfientlighet och antisemitism. I föredraget ”Hoppets ljusa strimma” berättar han om Raoul Wallenbergs modell för att få oss alla att engagera oss för att bygga en bättre värld. Därför går en del av detta föredrags gage till att finansiera ungdomars studieresor till Auschwitz.  

För sitt arbete kring detta mottog Ben år 2012 Föreningen Förintelsens Överlevandes stora stipendium.

År 2014 framförde Ben den musikaliska delen av sin hyllning till Raoul Wallenberg inför  ledamöterna i den amerikanska kongressens ”Rotunda”. Sannolikt är han därmed den ende svenska artist som sjungit i den amerikanska Kongressen. 

Svenska, engelska.

Bens muskialiska hyllning till Raul Wallenberg – Spår 5

(Musikplayer nedan)

Se Ben sjunga i den amerikanska kongressen

https://www.c-span.org/person/?benolander