Freden i Knäred och Älvsborgs lösen

Med skolårens ändlösa historielektioner i minnet kanske ämnet låter föga inspirerande. Ben kullkastar denna känsla från grunden.  

Under det s.k. ”Kalmarkriget” 1611 – 1613 började tyngdpunkten i maktbalansen mellan Danmark och Sverige väga över till svenskarnas fördel. Detta efter att den bara 16 år gamle prins Gustav (sedermera Gustav II Adolf) trädde in i kriget som sin fars tillskyndare. Freden i Knäred blev en spektakulär tillställning och hade till stora delar sin avslutning i Laholm och i Halmstad.  

Låt Ben genom inlevelsefullt berättande, med sprakande bildspel, sång och musik och i uniform anno 1613, bjuda på en spännande resa genom det du trodde var historiens tråkigaste landskap. 

Svenska, engelska.